STOP THE PRESS!

Tekijänoikeuteen perustuvat tulovirrat kasvaneet

Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen uusi julkaisu käsittelee tekijänoikeuteen perustuvaa taloutta Suomessa. Selvityksessä on arvioitu Suomessa maksettujen tekijänoikeuskorvausten määrää ja tekijänoikeuden haltijoiden tekijänoikeuteen perustuvia kokonaistuloja.

Suoria tekijänoikeustuloja koskevassa selvityksessä(Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland) esitetään arvio luovilla aloilla toimivien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuteen perustuvista tulovirroista vuonna 2017. Selvityksen on tehnyt Jari Muikku (Digital Media Finland) Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen toimeksiannosta.

Selvityksessä identifioidaan suoria tekijänoikeustulovirtoja ja tarkastellaan sitä, keille niitä syntyy. Tulovirtoja on selvitetty tekijänoikeuden ydinalojen osalta. Jos jokin tulovirta ei kokonaisuudessaan perustu tekijänoikeuteen, selvityksessä arvioidaan puhtaan tekijänoikeustulon osuus tulovirrasta. Esimerkiksi lisenssimaksut ja yhteisvalvontajärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset määritellään tutkimuksessa kokonaan tekijänoikeustuloksi.

Kaikki tulovirrat. Selvityksessä arvioidaan suorien tekijänoikeustulojen kokonaismääräksi 8,55 miljardia euroa vuonna 2017.

Software ja pelit. Suurimman osan tästä muodostivat ohjelmisto- ja tietokantateollisuuden alat, joiden tekijänoikeuteen perustuvien tulojen arvioitiin olevan 5,24 miljardia euroa. Tietokonepelien osuus tekijänoikeusalojen rahavirroista arvioitiin 2,4 miljardiksi euroksi.

Muut ydinalat. Muiden tekijänoikeuden ydinalojen suorien tekijänoikeustulojen määrä vuonna 2017 arvioitiin 915,4 miljoonaksi euroksi. Vuonna 2012 arvio oli n. 754,2 miljoonaa euroa.

                                                                    2017 (M €)    %                 2012 (M €)

–          lehdistö ja kirjallisuus                  193,1             21.1             148,9

–          musiikki, teatteri ja ooppera      147,5             16,1              94,2

–          elokuva ja video                            176,8            19,3             138,6

–          radio ja televisio                            193,3             21,1             273,8            

–          valokuva                                         151,1             16,5             65,2

–          visuaaliset taiteet ja grafiikka      37,6               4,1               7,3            

–          mainonta                                        16,0              1,8               45,0

Yhteensä                                                    915,4            100,0           754,2