STOP THE PRESS!

Museovirasto jakoi lähes 600 000 euroa avustuksina paikallismuseoiden hankkeisiin

Museovirasto on jakanut avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2019. Avustusta myönnettiin 100 paikallismuseolle yhteensä 582 200 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 822 euroa. Valtaosa avustuksista käytetään museorakennusten kunnostus- ja korjaustöihin, museoiden kokoelmatyöhön (kokoelmien luettelointiin, tietojen avaamiseen sekä kokoelmien hoitoon) sekä näyttelytoimintaan.

Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Avustusten tavoitteena on museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. 

Suurin myönnetty avustus oli 10 000 euroa ja pienin 1 500 euroa. Avustukset on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Myönnetty avustus voi olla enintään 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 

Avustuksen hakijoita oli 140 ja haettu summa oli yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa. Hakemuksista 77 % tuli sähköisen asiointipalvelun kautta.

Luettelo avustuksen saajista