STOP THE PRESS!

JÄLKIÄ-näyttely Kansallismuseossa 5.4. alkaen

Tietäjän koru, kissa- tai koirapedon luut. 1930-luku, Ambomaa. Kuva: Ilari Järvinen, Museovirasto
Tietäjän koru, kissa- tai koirapedon luut. 1930-luku, Ambomaa. Kuva: Ilari Järvinen, Museovirasto

Kansallismuseossa avautuvan Inherit the Dust -valokuvanäyttelyn rinnalla nähdään pienoisnäyttely Jälkiä.Siihen on valittu sekä luonnontieteellisiä näytteitä että eläimistä tehtyjä esineitä Suomen kansallismuseon kokoelmista kaikilta mantereilta – Siperiasta Afrikkaan, Tyyneltä mereltä Eurooppaan. Esillä on muun muassa norsunluusta, sulista, turkiksesta ja kilpikonnankuoresta valmistettuja esineitä eri puolilta maailmaa.

Jälkiä kiinnittää huomiota siihen, miten monin tavoin, ajasta ja paikasta riippumatta, ihminen on käyttänyt eläimiä kulttuurinsa käyttövoimana. Vuorovaikutus oli pitkään tasavertaista – eläinten koettiin olevan ihmisen tavoin yksilöitä, ja niillä oli oma valtansa yhteisessä elinympäristössä. Vähitellen ihminen alkoi ajatella itseään eläimen yläpuolella olevana, maanpäällistä maailmaa määrittävänä lajina. 

Tänä päivänä ihmisen vaikutus ulottuu miltei kaikkiin eläimiin kaikkialla maailmassa. Ihmisen toiminnan seurauksena moni eläinlaji on kadonnut, vaarantunut tai vakavasti uhanalainen. Meneillään oleva kuudes sukupuuttoaalto on ensimmäistä kertaa ihmisen aiheuttama. Etenkin ilmaston lämpeneminen vaikuttaa luonnossa elävien eläinten selviytymismahdollisuuksiin. Myös kysymys eläinten itseisarvosta ja ihmisen vastuusta puhuttaa – onko eläimellä arvoa vain suhteessa ihmiseen? Entä mitä suhde ihmisiin merkitsee eläimille? 

”Meidän ihmisten tulisi ottaa hattu päästämme kunnioituksesta jokaista norsua, mölyapinaa, leopardia ja jääkarhua kohtaan, joista näyttelyn esineet on tehty”, toteaa näyttelyn käsikirjoituksesta vastannut amanuenssi Pilvi Vainonen Kansallismuseosta.

Tarttuessaan ajankohtaiseen keskusteluun näyttely dokumentoi osaltaan myös oman aikamme kulttuuria ja sen kysymyksenasetteluja. Näyttelyn teemoja ovat muun muassa eläinten rooli uskomuksissa, pyynti ja kauppa, eläimet työssä, eksotiikka ja eläinten huvikäyttö, salametsästys ja salakuljetus sekä ihmisen vastuu ja eläinten suojelu.

Näyttelyn yhteydessä ilmestyy julkaisu Jälkiä – Spår ‒ Traces ja se on myynnissä Kansallismuseon museokaupassa.

Kansallismuseon tuottama Jälkiä on avoinna 5.4.‒4.8.2019Inherit the Dust -näyttelyn Kansallismuseo on tuottanut yhteistyössä Fotografiskan kanssa ja se on avoinna 5.4.‒1.9.2019.