STOP THE PRESS!

EU rinnasti e-kirjat paperisiin kirjoihin, Suomessa lain tulkinta jäljessä

Suomen kirjastoseuran tuore selvitys kertoo, että e-kirjojen tekijänoikeuksia tulkitaan Suomessa eri tavalla kuin mitä EU:n tuomioistuin on päättänyt.

E-kirjojen tarjonta voi tulevaisuudessa kasvaa, jos Suomessa aletaan tulkita tekijänoikeuksia EU:n tuomioistuimen päätöksen mukaisesti.

EU:n tuomioistuin linjasi Alankomaissa vuonna 2016 käydyssä tekijänoikeuskiistassa, että e-kirjat pitää rinnastaa EU:n lainaus- ja vuokrausdirektiivin nojalla paperisiin kirjoihin.

Tähän asti Suomessa e-kirjoja ei ole rinnastettu paperikirjoihin.

Suomen kirjastoseuran tuore selvitys vertaa EU:n tuomioistuimen ratkaisua ja Suomen nykyistä tulkintaa tekijänoikeuslaista.

Suomessa lakia on tulkittu niin, että e-kirjojen omistajalla on mahdollisuus kieltää e-kirjojen lainaaminen. Lisäksi e-kirjojen tekijöille ei ole maksettu lainauskorvauksia.

Uusi EU:n tuomioistuimen mukainen lain tulkinta voisi lisätä e-kirjojen tarjontaa kirjastoissa.

Kirjastot voisivat lainata e-kirjoja eteenpäin samalla tavalla kuin paperisia kirjoja.

Tähän asti kirjastot ovat ostaneet e-kirjojen lainauspalvelun kaupallisilta toimijoilta. Lain uusi tulkinta mahdollistaisi sen, että kirjastot voisivat itse kehittää lainausalustan e-kirjoille.

Muutos tuo painetta myös siihen, että Suomessa kirjojen tekijöille maksettaisiin lainauskorvaus e-kirjojen lainoista.

Asianajaja Joni Hatanmaa teki selvityksen e-kirjojen tekijänoikeuskysymyksistä Suomen kirjastoseuran toimeksiannosta. Selvitys julkaistiin toukokuussa ja sen voi ladata Suomen kirjastoseuran verkkosivuilta. 

Linkki Kirjastoseuran e-kirjaselvitykseen