STOP THE PRESS!

Tuusulassa luettiin vajaan kahden kuukauden aikana yli 5600 lastenkirjaa

Tuusulan varhaiskasvatuspalvelut sai kokeiltavakseen Lukulumo-sovelluksen kahdeksi kuukaudeksi. Sovelluksen innoittamana Tuusulan päiväkodeissa on luettu huhtikuun alusta lähtien 180 268 sivua, joka vastaa noin 5633 kirjaa. Jokaista lapsiryhmää kohden se tarkoittaa 67 kirjaa. Tuusula on ollut Lukulumon ahkerimpia käyttäjiä.

Lukulumo edistää lasten kielellisiä taitoja
Kuva: Tuusulan kunta/Kari Kohvakka

Lukulumo edistää lasten kielellisiä taitoja ja kehitystä

Lukulumo on lukemista, äidinkieltä ja monikielisyyttä edistävä työkalu varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Se tarjoaa laajan valikoiman suomalaisia kuvakirjoja ääneen luettuina. Suurta osaa kirjoista voi kuunnella jopa kymmenillä eri kielillä.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Kielen ja vuorovaikutuksen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. 
Kielellisten taitojen ja valmiuksien keskeiset osa-alueet ovat:

  • Vuorovaikutustaidot
  • Kielen ymmärtämisen taidot
  • Puheentuottamisen taidot
  • Kielen käyttötaidot
  • Kielellinen muisti ja sanavaranto
  • Kielitietoisuus

Lasten kielellisiä taitoja ja kielellistä kehitystä tukee monipuolinen vuorovaikutus ja kieliympäristö, jossa lapsille annetaan kannustavaa palautetta heidän kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan. Siksi varhaiskasvatuksessa tulee vahvistaa lasten kielen käyttöä sekä uteliaisuutta, joka kannustaa vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa.

Lapsi oppii vuorovaikutuksessa aikuisten, toisten lasten ja kirjallisen ympäristönsä kanssa kiinnittämään huomiota kirjaimiin ja erilaisiin teksteihin ja näin hiljalleen ymmärtämään kirjoitusjärjestelmämme periaatteita. Kielellisen tietoisuuden ja tekstien ymmärtämisen taidot antavat vahvan pohjan lukutaidon kehittymiselle. Näitä taitoja tulisi harjaannuttaa monipuolisesti jo ennen kuin edes varsinaisesti opetellaan lukemaan.

Viisi faktaa lasten ja nuorten lukemisesta: 
https://lukukeskus.fi/5-faktaa-lasten-ja-nuorten-lukemisesta/