STOP THE PRESS!

Museoiden pääsylipputulot vahvassa kasvussa

Museoiden pääsylipputulot ovat kasvaneet viime vuosina selvästi. Muutosta selittää Museokortti.

Museoiden pääsylipputulot ovat edelleen vahvassa kasvussa. Museoviraston äskettäin julkistama Museotilasto 2018 osoittaa, että museoiden yhteenlasketut pääsylipputulot olivat 23,8 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa lisäystä edelliseen vuoteen 2,1 miljoonaa euroa (9,7 prosenttia). 

”Kasvu oli merkittävää, etenkin kun otetaan huomioon, että samaan aikaan museoiden näyttelytoiminnan menot vähenivät 1,5 miljoonaa euroa”, pohtii Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Näyttelytoimintojen menosäästöt näkyivät esimerkiksi näyttelyjen määrän vähentymisenä. Museot järjestivät viime vuonna yhteensä 1 008 näyttelyä, mikä oli 70 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Museokortti vauhdittanut pääsymaksutulojen kasvua

Pääsymaksutulot ovat kasvaneet koko 2010-luvun, mutta merkittävä kasvu on alkanut vuodesta 2015 Museokortti-järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Vuonna 2014 pääsylipputulot olivat 13,9 miljoonaa, viime vuonna 23,8 miljoonaa euroa. Neljän Museokortti-vuoden aikana museoiden yhteenlasketut pääsylipputulot ovat kasvaneet 71 prosenttia.  

Museokorttijärjestelmä tuloutti museoille pääsymaksutuloja vuonna 2018 yhteensä 7,4 miljoonaa euroa, eli vajaan kolmanneksen kaikista pääsymaksutuloista. Museokortti ei ole pysäyttänyt yksittäisten pääsylippujen myyntiä, vaan niistä saadut pääsymaksutulot ovat jatkaneet kasvua samalla trendiviivalla koko 2010-luvun ajan. 

Entistä kalliimpia sisäänpääsymaksuja 

Museoiden pääsymaksutulojen kasvu on seurausta kävijämäärien kasvusta, mutta myös siitä, että pääsymaksujen hinnat ovat nousseet. Vuonna 2018 museot myivät keskimäärin 6,82 euron pääsylipun, kun vastaava hinta vuonna 2010 oli 4,29 euroa. Nousua on 59 prosenttia. 

Syynä pääsylippuhintojen nostamiseen on avustustyyppisen rahoituksen lasku. Esimerkiksi museoiden valtionosuudet ovat tällä vuosikymmenellä laskeneet viisi miljoonaa euroa. 

”Toteutunut kehitys on huolestuttavaa ja vaarantaa museoiden roolin matalan taloudellisen kynnyksen kulttuuripalveluna”, toteaa Kimmo Levä.

Museoiden pääsymaksutulojen kasvusta huolimatta museoiden kokonaisrahoitus kääntyi vuonna 2018 laskuun. Rahoitus väheni erityisesti näyttelytuotannoissa ja kokoelmahankinnoissa. Sen sijaan henkilöstö- ja kiinteistökulujen osuus kokonaisrahoituksesta kasvoi hieman. Niiden osuus kokonaismenoista oli 77 prosenttia.