STOP THE PRESS!

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen Teatteriopistolle taiteen perusopetuksen järjestämisluvan

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tamperelaiselle Suomen Teatteriopistolle taiteen perusopetuksen järjestämisluvan, joka takaa oppilaitokselle oikeuden valtionosuuteen. Järjestämislupa koskee teatterin laajaa oppimäärää ja se astuu voimaan ensi vuoden alusta.

Vaikka laaja oppimäärä käsittää 1300 tuntia, ei sen suorittaminen ole pakkotahtista puurtamista, vaan teatteritaiteen opetus lähtee pienten oppilaiden kanssa leikistä ja tavoitteena on ryhmässä toimimisen harjoittelu, sillä se on kaiken teatterityön perusta.

Myöhemmin oppilaat valmistavat pitkiä näytelmiä, joiden työstäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta. Oppilaalla on aktiivinen rooli omassa opiskelussaan ja hän oppii myös itse asettamaan itselleen tavoitteita. Opintojen päätösvaiheessa oppilas tekee itsenäisen lopputyön.

Teatteritaiteen opiskelu Suomen Teatteriopistossa eroaa muista oppilaitoksista siinä, että se tekee yhteistyötä Tampereen Komediateatterin kanssa, jolloin oppilaat pääsevät heti alusta alkaen seuraamaan harjoituksia, katsomaan esityksiä ja esiintymään itsekin ammattiteatterin näyttämöllä.

Suomen Teatteriopistossa on ryhmiä kaikenikäisille, sillä harrastus sopii niin lapselle, nuorelle kuin aikuisellekin. Harrastus keskittyy talvikauteen, mutta kesäkuussa järjestetään kesäkursseja lapsille ja nuorille.

Suomen Teatteriopisto on Pirkanmaalla ainoa teatteritaiteen perusopetusta antava oppilaitos, jolle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa.

Suomen Teatteriopistossa on annettu teatteritaiteen opetusta jo vuodesta 1994. Taiteen perusopetuksen lisäksi oppilaitoksessa on ammattiin ohjaavia linjoja, joilla voi opiskella näyttelijäntyötä ja musiikkiteatteria. Teatteriopistossa on oppilaita ja opiskelijoita yhteensä lähemmäs 300. Suomen Teatteriopiston rehtorina toimii KM Panu Raipia.

Taiteen perusopetus pähkinänkuoressa:

– taiteen perusopetus on osa Suomen virallista koulutusjärjestelmää
– opetus perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin, jotka on annettu yhdeksälle taiteenalalle.
– jokaisella oppilaitoksella on oma opetussuunnitelma, jota noudatetaan ja josta myös huoltajat saavat tietoa taiteen perusopetusta voi opiskella yleisen oppimäärän (500 tuntia) tai laajan oppimäärän (1300 tuntia) mukaan
– taiteen perusopetuksen oppilaitoksena toimiminen on luvanvaraista. Luvan voi myöntää kunta/kaupunki tai Opetusministeriö.
– taiteen perusopetus on alv-vapaata
– taiteen perusopetus on ainutlaatuinen taideopetusjärjestelmä maailmassa